Мэдээ

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Хүүхдийн эрхийн төв

Marketing & Communication

2023.01.17

148 уншигдсан

"Гэрэлт" төслийн хүрээнд "Ажлын байрны Аз жаргал" сургалт сургуулиадад зохион байгуулагдлаа.

"Ажлын байран дээрх сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлыг даван туулах, мэдрэмжээ илэрхийлэх, сэтгэл хөдлөлөө удирдах арга зүйд суралцсан нь цаг үеэ олсон чухал сургалт байлаа” - оролцогч багш. 

Оюу-Толгой ХХК-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй өсвөр үеийнхнийг дэмжих “Гэрэлт” төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 42, 106, 124, Хөгжил цогцолбор сургуулийн 240 сурган хүмүүжүүлэгч нарт ‘’Ажлын байрны аз жаргал’’ сэдэвт 4 модуль бүхий сургалтыг зохион байгууллаа.

Уг сургалтад хамрагдсан  багш нарын хувьд ажлын байран дээрх зорилгоо тодорхойлж, хувь хүний уян хатан байдал болон оролцоогоо нэмэгдүүлэх аргуудад суралцаж, ажлын байрны аз жаргалаа нэмэгдүүлсэн өдрүүдийг өнгөрүүллээ.