Гүүд Нэйборс ОУТББ нь дэлхийн 46 оронд төлөөлөгчийн газартай 1991 онд байгуулагдсан бөгөөд Нэгдсэн Үндэсний байгууллагад зөвлөх эрхтэй ашгийн бус хөгжлийн төлөөх хүмүүнлэгийн байгууллага юм.

  • 1996 онд НҮБ-ын Нийгэм, Эдийн засгийн Ерөнхий зөвлөх, эрх (UN ECOSOC General Consultative Status)
  • 2007 онд НҮБ-ын Мянганы Хөгжлийн Сангийн шагнал (MDG’s Award)
  • 2011 онд НҮБ-ын Дэлхийн Хүнсний Хөтөлбөр (WFP)-ийн хамтрагч байгууллагаар сонгогдож Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын албан ёсны хамтын ажиллагаат байгууллагаар өргөмжлөгдсөн.