Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл

Орон нутгийн бие даасан хөгжлийн тулгуур нь иргэд юм. Иргэд өөрсдийн амьдарч буй орон нутгийн онцлог, нөөц бололцоо, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, хөгжлийн төлөөх аливаа бодлого шийдвэрт нөлөөлөхөд иргэдийн сайн дурын оролцоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь иргэдийн оролцоог дэмжин хамтран ажиллахаар Орон Нутгийн Хөгжлийн Зөвлөлийг байгуулан орон нутаг дахь тулгамдсан асуудлын талаар хэлэлцэн шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх төдийгүй орчны эрүүл ахуйг сайжруулах бичил төсөл, эрүүл мэндийн сургалт мэдээлэл хийх зэрэг иргэдэд нөлөөлөх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна.

Орон Нутгийн Хөгжлийн Зөвлөлийн нэр Салбар/ОНХХ
Сэтгэлийн жигүүр Чингэлтэй ОНХХ
Итгэлт Налайх Налайх ОНХХ
Хамтын хүч Шархад ОНХХ
Жаргалант Ирээдүй Сонгинохайрхан ОНХХ
Тахилт Тахилт ОНХХ
Яармаг Яармаг ОНХХ
Бат холбоо Сэлбэ салбар