Мэдээ

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18

Кампанит ажил

Маркетинг, харилцааны алба

Marketing & Communication

2023.10.12

394 уншигдсан

“Өгөөд Аваарай” 7 өдрийн кампанит ажлыг зохион байгууллаа.

[English Below]
ХУВААЛЦАХ СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ !
NGO activists олон улсын хөтөлбөрийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р сургууль дээр “Өгөөд Аваарай” 7 өдрийн  кампанит ажлыг зохион байгууллаа. Хөтөлбөрт оролцогч хүүхдүүд болон эко клубийн гишүүд хамтран Уур амьсгалын өөрчлөлтийн танилцуулга брошюр тарааж, сурагчдыг “Өгөөд Аваарай” уриатай School Market үйл ажиллагаанд оролцохыг уриаллаа. Тодруулбал сурагчид өөрт байгаа илүү эд зүйлсийг өөр хоорондоо солилцож, CO2 зоос ашиглан худалдан авалт хийсэн билээ. Тус үйл ажиллагаа нь хог хаягдлыг багасгаж, хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг бууруулах ач холбогдолтой байсныг онцолж байна. Хамтран ажилласан 9-р сургуулийн удирдлага болон нийт сурагчдадаа талархал илэрхийлье.

Эх дэлхийгээ хамгаалж ХУВААЛЦЪЯ!!!

PROMOTE THE CULTURE OF SHARING!
During a 7-day "Give and Take" campaign organized by the NGO Activists International Program, held at the 9th School in Songinohairkhan District, efforts were made to promote a culture of sharing and environmental awareness. Children participating in this program, along with the Eco Club, collaborated to distribute informative brochures on Climate Change. They also encouraged fellow students to engage in the School Market activity under the slogan "Give and Take." Specifically, students exchanged items among themselves and made purchases using CO2 coins. This initiative emphasized the critical role of waste reduction and responsible consumption in mitigating the impacts of climate change. Heartfelt appreciation goes to the directors of the 9th school and all the students for their enthusiastic cooperation.
Let's protect the earth by fostering a spirit of sharing!

Шинэ мэдээнүүд